Illustration

A Budapesti Ingatlan Nyrt. (SZIT/REIT)* jogelődje, a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft. 1994. január 1-jén kezdte meg működését. Az alapító 1994 és 1995 folyamán több lépésben összesen 13 ingatlant apportált a társaságba, majd ezt követően döntött a cég részvénytársasággá történő átalakításáról, melyre 1995. január 31-vel került sor. A társaság a Budapesti Értéktőzsdén 1998 óta van jelen, részvényeivel 2018 októberétől prémium besorolás alatt kereskednek. A BIF Nyrt. (SZIT/REIT)* alaptőkéje 287.024.440 dematerializált részvényből áll, névértékük 10 Ft.

* (a Budapesti Ingatlan Nyrt. 2018.12.31-től a 2011. évi CII. törvény alapján szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) nyilvántartásba vett társaság, mely a külföldi jogrendszerekből ismert REIT-ek magyarországi megfelelője)